Zorgen voor een zieke hond

Zorgen voor een zieke hond

Stress, angst en depressie liggen op de loer als je zorgt voor een zieke hond. Onderzoekers van de Kent State universiteit in Ohio deden onderzoek naar de geestelijke gezondheid van hondeneigenaren wier hond lijdt aan een chronische of terminale ziekte.

In het onderzoek van de Kent State universiteit werd de geestelijke gezondheid van 119 hondeneigenaren vergeleken met die van 119 hondeneigenaren wier hond lijdt aan een chronische of terminale ziekte. De hondeneigenaren werden door middel van de Zarit Burden methode ondervraagd. De methode bepaald in hoeverre de (geestelijke) gezondheid van een persoon beïnvloed wordt door het geven van zorg aan een naaste.

De Zarit Burden methode bestaat oorspronkelijk uit 22 vragen, maar werd met dit onderzoek aangepast naar achttien stellingen. De deelnemers moesten op een schaal van 0 tot 4 aangeven in hoeverre zij zich in de stelling kunnen vinden.

Hoge score

Uit de resultaten van de respondenten bleek dat de mensen met een ziek dier gemiddeld 25 punten scoorden, tegenover 13 punten van mensen met een gezond dier. Het gemiddelde ligt volgens de onderzoekers zeer hoog, vooral op stellingen die te maken hebben met angst, stress en depressie scoorden de hondeneigenaren zeer hoog.

De onderzoekers benadrukken dat het in dit onderzoek gaat om een momentopname en dat niet is bekeken of de hondeneigenaren zich gedurende het verloop van de ziekte nog slechter zouden voelen.