Steunfonds helpt zieke bulletjes van baasjes in financiële nood

Als je een frenchie hebt, dan wil je het allerbeste voor hem of haar. Je geeft je hondje aandacht, liefde, eten en heel veel knuffels. Maar soms wordt je bulletje ziek. Niet iedere bulldog kan soms de juiste medische zorg krijgen als hij dat nodig heeft. Een medische behandeling kan behoorlijk in de papieren lopen en soms kan een baasje zich dat niet veroorloven. Stichting Steunfonds Franse bulldog zet zich in voor deze bulldogs die door de financiële omstandigheden van het baasje niet geholpen kunnen worden als ze in medische nood verkeren.

Rob Derriks van het Steunfonds zet zich dagelijks in voor deze bulldogs. Zelf heeft hij 3 frenchies die goed verzekerd zijn en alle medische hulp krijgen die zij nodig hebben. Hij realiseert zich echter heel goed dat niet ieder baasjes zich dat kan permitteren. Hij zag al  snel dat de Franse bulldog community een hechte groep mensen is, die wel graag een bijdrage wil leveren als andere baasjes het even niet op kunnen brengen. Maar wel bij voorkeur via 1 loket en gecontroleerd, zodat geen misbruik wordt gemaakt van de donatie. Dat bracht Rob ertoe in januari 2016 het Steunfonds officieel op te richten.

steunfonds_2

Robs ideaal is samen met zijn mede-bestuursleden een solide Steunfonds neer te zetten dat integer, transparant en laagdrempelig is en waar mensen in problemen ook durven aan te kloppen voor hulp.

Het doel op korte termijn is om meer naamsbekendheid krijgen in Nederland en België. Daarnaast ligt de focus nu op het werven van donateurs en het maken van afspraken met dierenklinieken om via het Steunfonds goede kwaliteit medische zorg tegen aantrekkelijke tarieven aan te bieden en om donateurs te werven. Caressa Dierenziekenhuizen heeft zich o.a. al aangesloten.

Veel berichtjes
Als oprichter en voorzitter ontvangt Rob vaak tientallen berichtjes per week via Facebook. “Ik screen alles en waar vereist, informeer of betrek ik de andere bestuursleden erbij. Mensen willen zo snel mogelijk een volledig antwoord of advies dus het is vaak snel proberen te schakelen, maar ook dat is een vrolijk bullenbolletje mij meer dan waard.”

Vaak gaat het om kleine issues die met verzorgingsadvies en/of  navraag doen door ons bij  Caressa Dierenziekenhuizen oplosbaar zijn. Maar soms gaat het om complexere medische situaties die meer aandacht vragen en die soms alleen opgelost kunnen worden met een zware operatie.  “Het is zeker geen gemakkelijk werk, maar het is zo ongelooflijk waardevol”, vindt Rob.

100% van donaties ten behoeve van de bulletjes
Respect en integriteit staan hoog in het vaandel bij het Steunfonds. “Alle bestuursleden hebben ongelooflijk veel respect voor de mensen die bij ons aankloppen met de juiste beweegreden. Dat je als mens het belang van je Franse bulldog boven je eigen trots stelt, dat vraagt heel wat van het baasje en dat waarderen wij heel erg. Dat het moeilijk is openheid te geven over je financiële situatie, de vaak schrijnende situatie waarin je verkeert, dat begrijpen wij en daar gaan wij ook uiterst discreet en integer mee om.”

De 3 bestuursleden van het Steunfonds werken zonder enige financiële vergoeding. Ze krijgen niet betaald voor hun tijd of gemaakte onkosten. Mensen die een donatie doen weten dus dat hun geld altijd ten behoeve van de bulletjes wordt gebruikt. Niemand heeft meer bevoegdheden dan de ander. Officiële posts worden tegengelezen door minimaal 1 persoon en geen euro wordt uitbetaald zonder digitaal akkoord van een 2e bestuurslid. Er is intern controle op elkaars handelen.

Strenge regels
De strenge regels die intern gelden, gelden ook voor mensen die gebruik willen maken van het Steunfonds. “Mensen die bij ons aankloppen moeten voldoen aan strenge regels. Juist door de strakke regels is al enkele keren gebleken dat wij misbruik door mensen hebben kunnen tegenhouden, maar niet altijd zal dat aan het licht komen”, zegt Rob.

steunfonds_3

“En dat betekent dat mensen die bij ons aankloppen eerlijk en open moeten zijn en ons de informatie geven, die wij nodig hebben. Dat is inzicht geven in je financiële situatie (inclusief onderliggende documenten), het digitale medisch dossier van je bulletje dat je kunt opvragen bij je dierenkliniek en je concrete probleem. Daar wordt heel discreet mee omgegaan, maar is wel noodzakelijk om misbruik uit te sluiten.”

Donaties
Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag: hoe belangrijk zijn donaties? “Zonder donaties kunnen wij niets en moeten wij neen verkopen. Als ieder Franse bulldog-baasje maandelijks bijvoorbeeld een paar euro zou doneren, is voor ons meer hulp bieden mogelijk.”

En als je in nood zit? “Wacht niet te lang om ons te benaderen, dat is namelijk niet in het belang van je Franse bulldog.“

Wil je je aansluiten als donateur? Dat kan door geld over te maken op bankrekening NL48 SNSB 0928 4192 74. Het Steunfonds vind je ook op Facebook.